Kamil Mirka Honza Dan Jarda Martin Radek Jarda Iveta

Milí spoluobčané, sousedé, přátelé,

blíží se nám konec čtyřletého volebního období, ve kterém sdružení nezávislých kandidátů Naše Včelná hrálo významnou roli. Po většinu této doby byl statutárním (a tím pádem nejvýše postaveným) zástupcem obce místostarosta Mgr. Kamil Feitl. Pod jehož vedením Zastupitelstvo, včetně dalších zastupitelů z Naší Včelné (Miroslava Stránská, Ing. Jan Lexa, Ing. Stanislav Pražák), odvedlo spoustu práce. Obec se rozvíjela, plnila své povinnosti vůči občanům, a i přes významné investiční akce hospodařila díky profesionálnímu využívání různých dotačních titulů v podstatě vyrovnaně a bude předávat obecní účet v předpokládané výši cca 30-35 mil. Kč, přičemž na začátku funkčního období byl stav účtu 23,1 mil. Kč.

Výčet investic stejně jako kulturních a společenských akcí pro všechny naše občany pořádaných spolkem Včelňáci, jehož je většina našich kandidátů aktivními členy, naleznete v přiloženém přehledu. Obec spolek finančně podporuje v jeho činnosti formou roční dotace.

Máme připraveny další projekty, na kterých jsme již začali pracovat nebo je připravujeme a chtěli bychom je pro vás realizovat.  Proto se budeme znovu ucházet o vaši přízeň i v nadcházejících komunálních volbách, konaných 5. – 6. října 2018. Snažili jsme se opět složit kandidátku tak, abychom dokázali nabídnout různé pohledy na problematiku obce, od sociální až po technickou, stejně tak jako přizvat do rozhodování o obci spoluobčany z nově vyrostlé části obce „pod tratí“.  

Volební program máme připraven a seznámíme vás s ním již brzy, nicméně podobně jako před minulými volbami je naším hlavním mottem naplnění názvu Naše Včelná – Včelná jako hezké místo pro život.

Seznam našich kandidátů a jejich krátké představení si zde můžete prohlédnout již nyní.

Pokud se vám naše práce pro obec líbí a chcete, abychom v ní dále pokračovali my i zbytek našeho týmu, přijďte k volbám a volte sdružení NAŠE VČELNÁ.         Každý hlas se počítá a je pro nás velmi důležitý!

Předem děkujeme za důvěru a vaši podporu.

Sdružení nezávislých kandidátů Naše Včelná

Poř. číslo

Jméno a příjmeníVěk PovoláníBydlištěStranická příslušnost
1. Mgr. Kamil Feitl 39 let aplikační inženýr, statutární místostarosta obce v současném volebním období Včelná Bez politické příslušnosti
2. Miroslava Stránská 35 let referentka nákupu, zastupitelka obce, předsedkyně kontrolního výboru a kulturní a sociální komise Včelná Bez politické příslušnosti
3. Ing. Jan Lexa 39 let projektant a programátor, zastupitel obce, člen kontrolního výboru obce Včelná Bez politické příslušnosti
4. MUDr. Daniel Karpianus 40 let kardiolog a praktický lékař Včelná Bez politické příslušnosti
5. Jaroslav Bílek 47 let jednatel poboček v ČR a Rusku, nadnárodní chemický koncern, člen finančního výboru obce Včelná Bez politické příslušnosti
6. Bc. Martin Kuliš 32 let dispečer dopravy Včelná Bez politické příslušnosti
7. Radek Vazda  42 let OSVČ Včelná Bez politické příslušnosti
8. Bc. Jaroslav Dolejš 37 let IT manager pro ČR/telekomunikace Včelná Bez politické příslušnosti
9. MUDr. Iveta Sukdolová 49 let odborná asistenka na JČU, lékařka, členka kulturní komise Včelná Bez politické příslušnosti

Spojené ruce v našem logu představují naši snahu o propojení starší a mladší generace, starousedlíků i nově přistěhovaných

program

 

PRÁCE NAŠICH ZASTUPITELŮ V KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014-2018

Od 24.5.2016 byl místostarosta Mgr. Kamil Feitl pověřen řízením obce a společně s dalšími zastupiteli z Naší Včelné M. Stránskou, 

Ing. S. Pražákem a Ing. J. Lexou se aktivním přístupem zasloužili o tato vylepšení v obci:

 Výstavba chodníku v Nádražní ulici ve spojení s celkovou rekonstrukcí ulice

Celkové náklady - 2.229.313 KčOKI. etapa osázení zelené plochy v části obce pod tratí a umístění herních prvků listopad 2016 a říjen 2017

 Celkové náklady herních prvků - 87.231 Kč 

 Celkové náklady zeleně - 141.671 Kč (dotace JČK 70.000 Kč)

OK

Oprava povrchu komunikace a veřejné osvětlení v ulici Krátká srpen–říjen 2016

Celkové náklady - 585.233,40 Kč (dotace JČK 150.000 Kč)

OK

Kanalizace a rozšíření vodovodu Čtyři chalupy

květen–listopad 2016

Celkové náklady - 11.204.812,73 Kč (dotace JČK 1.270.031 Kč)OK

Rozšíření kanalizace Lesní kolonie – červenec–září 2017

Celkové náklady - 2.294.001,52 KčOK

Dětské hřiště Sokolovského – červen-říjen 2017

Celkové náklady - 2.388.815 Kč (dotace MMR 400.000 Kč) OK

Odpovědný přístup k nakládání s odpady a chodu obce

Rozumné investice do posílení a modernizace vybavení technických služeb OK

Stavební úpravy, kuchyň a přístavba MŠ – červen-prosinec 2017

Celkové náklady - 15.405.212,80 Kč (dotace EU 90 % červenec 2018) OK

Úspěšné vedení kontrolního výboru

Podporování dotací spolkům (Včelňáci a Sportovní klub)

a nejen tím zajištění fungování společenských a sportovních aktivit pro občany Včelné (akce pro seniory, dětský den, Tajuplný les, vepřové hody, pivní slavnosti, kruhový trénink, Věda na vsi, setkání V obraze, adventní neděle, Knihobudky… OK

Profesionální přístup k získávání a administrování veřejných dotací a tím šetření prostředků obceOK

PLÁNOVANÉ INVESTICE DO KONCE VOLEBNÍHO OBDOBÍ:

Kanalizace v ul. Nová – 1,2 mil. Kč (dotace JČK 400.000 Kč)

Stavební úpravy vodovodu „Na Hraničkách“ – 3,55 mil. Kč

 

A JAK JSME HOSPODAŘILI S OBECNÍM ROZPOČTEM?

POČÁTEČNÍ STAV ÚČTU k 31.10.2014 – 23,1 mil. Kč

STAV ÚČTU K 31. 5. 2016 – 34,16 mil. Kč     OK

PŘEDPOKLÁDANÝ STAV ÚČTU k 30. 9. 2018 – cca 30-35 mil. Kč


Kontakt

Mgr. Kamil Feitl, kamil.feitl@email.cz