Pokud se vám líbí rozvoj obce za poslední roky a chcete, abychom dále pokračovali, přijďte 23. 9. a 24. 9. 2022 k volbám a volte číslo 2!

Za končící období se povedlo mnoho vylepšení obce, například:

 • digitalizovali a zmodernizovali jsme chod obecního úřadu
 • zrekonstruovali a vybavili jsme Kulturní centrum – s dotací 6 milionů Kč
 • vybudovali jsme cyklostezku směrem do Č. Budějovic – s dotací 5,6 milionu Kč
 • otevřeli jsme novou 5. třídu mateřské školy, včetně parkoviště před MŠ
 • posílili jsme kapacitu vodovodu Na Hraničkách
 • opravili jsme kanalizaci v ul. Nová a Lesní kolonie – s dotací 0,4 milionu Kč
 • postavili jsme přístřešky na kontejnery v části obce „pod tratí“
 • zřídili jsme více míst na sběr tříděného a zahradního odpadu, dohodli jsme ukládání velkoobjemového odpadu v novém sběrném dvoře FCC na letišti a nakoupili jsme kompostéry pro občany
 • zrealizovali jsme nový park Dlouhé role „Slza“ v části obce „pod tratí“ – s dotací 0,5 mil. Kč
 • na hlavní třídě jsme kompletně zatrubnili příkopy, udělali nový vodovod, vysadili zeleň, vyměnili veřejné osvětlení a i přechod pro chodce je nyní bezpečnější
 • Podařilo se nám vyjednat koupi pozemku pro stavbu domu s pečovatelskou službou
 • dokončili jsme projektovou dokumentaci na přestavbu staré hospody „U Petrů“
 • zřizujeme novou pobočku Pošta Partner v obci pro zlepšení dostupnosti služeb (12/2022)
 • zpracovali a vydali jsme nový Územní plán obce

Díky našemu aktivnímu přístupu se podařilo získat více než 24 milionů Kč z dotací, které dosáhly téměř 30% výše celkových investic do rozvoje obce.

Stojíme za rozšířením nabídky aktivit pro naše spoluobčany:

 • s investicí do nového Kulturního centra jsme zlepšili možnosti pro využití volného času v místě bydliště:
  • cvičení pro děti i dospělé
  • příměstské tábory pro děti
  • nové i tradiční kulturní a společenské akce
  • kroužky pro děti
 • pořádali jsme výlety pro seniory i rodiny s dětmi
 • v lese jsme vybudovali novou Naučnou stezku
 • finančně jsme podporovali činnost místních aktivních spolků (SK Včelná, Včelňáci, Senioři Včelná)

Získali jsme mnoho nových zkušeností, odvedli jsme spoustu práce, a pokud nás podpoříte, můžete si být jisti, že dokončíme námi rozpracované projekty a připravíme nové. dotáhneme rekonstrukci

 • dotáhneme rekonstrukci obecního úřadu s dotací 10 milionů Kč
 • postavíme multifunkční sportoviště „Tikalka“
 • neprodleně zahájíme projekční práce k výstavbě domu s pečovatelskou službou
 • začneme s rekonstrukcí staré hospody na „dům služeb“ – tělocvična, sauna, komerční prostory k nabídce služeb

Náš tým ze sdružení nezávislých kandidátů Naše Včelná má spoustu plánů i na další období!


Kontakt

Mgr. Kamil Feitl, kamil.feitl@email.cz
Ing. Miroslava Stránská Mgr. Kamil Feitl Ing. Jan Lexa Jaroslav Bílek MUDr. Daniel Karpianus MUDr. Iveta Sukdolová Ing. Jana Kovaříková Radek Vazda Bc. Jaroslav Dolejš